Szlif gniazda

Szlif gniazda – Wykonywany jest gdy następuje nieszczelność pomiędzy przylgnią zaworu, a przylgnią gniazda, oraz przy wymianie prowadnic zaworowych. Usługę wykonuje się na maszynie typu Mira lub Sunnen. Sama czynność polega na przywróceniu odpowiednich kątów przylgni gniazda. Po wykonaniu szlifu gniazda sprawdza się szczelność przylgni gniazda na podciśnieniu.