Szlif wału

Szlif wału – Usługę wykonuje się, gdy wymiar wału odbiega od normy podanej przez producenta, co ma miejsce podczas zatarcia wału lub wskutek eksploatacji silnika. Często tworzą się nierówności, które sprawiają, że olej nie rozchodzi się równomiernie po powierzchni panewki. W takiej sytuacji konieczna jest regeneracja wału korbowego. Należy więc przeszlifować powierzchnię czopów głównych i korbowych na kolejny wymiar naprawczy. Dzięki temu zostanie zachowany luz między wałem, panewkami oraz korbowodem, a siła tarcia rozłoży się na możliwie jak największą powierzchnię.